Audios

Home – Our Bayan
Audios

Aein asli jashn e azadi manae

mazboot aur kamyab shaksiyat ka raaz Kia hai

Let us save our next generations

Mazhab hi zindagi hai

Promise of Allah

Kitaab e Zindagi ke do baab kia hain

Sach kia hai aur kio aujhal hota hai

Why religion is important